Syksyinen järvimaisema.

Hyvinvointialueen ensi askeleet sosiaalisen johtamisen näkökulmasta

Viime kuukausina työssäni useimmiten kuulemani kommentit ovat ”en tiedä, selvitellään”, ”ohjeet ovat tulossa” ja ”hr-työpöytä ei toimi”. Nämä liittyvät luonnollisesti uuden hallinnollisen kokonaisuuden ja palvelujärjestelmän uudistukseen eli hyvinvointialueen ensimmäisiin askeliin.

Olen saanut olla mukana jo edellisten kausien sote-uudistusten valmistelussa ja tässä viimeisessä maaliin viedyssä uudistuksessa erittäin tiiviisti. Julkisessa keskustelussa on valmisteluaikana nostettu esiin, että tämä on vain terveyspalvelu-uudistus ja kysytty, missä on se so siitä sotesta.

Tehtäväni on johtaa sosiaalipalveluja osana avopalvelujen kokonaisuutta. Rinnakkaiset kollegani organisaatiolaatikoissa vastaavat vastaanottotoiminnasta (sis. terveyspalvelut, kuntoutuksen ja päihde- ja mielenterveyspalvelut) ja suun terveydenhuollosta. Saan olla osa monialaista johtoryhmää, joka ensi töikseen on linjannut, että sote-asemien monialainen työ on meidän yhteinen tavoitteemme, vaikka hallinnollisena yhtenä kokonaisuutena sote-asemia ei johdetakaan.

Parhaillaan käymme keskustelua siitä, millä toimenpiteillä pääsemme hyvinvointialueen strategian tavoitteita kohti ja millä niitä mittaamme. Tässä kohtaa huomaan, miten kaukana mittariajattelu edelleen on sosiaalihuollon palveluista ja miten tiedonkeruu on kokonaisuudessaan ihan lapsen kengissä, vaikka ymmärrystä tärkeän tiedon määrittelylle onkin.

Strategian toimeenpanon ensimmäisissä koosteissa näkyi perinteinen jaottelu. Asukkaat, palvelujen käyttäjät nähdään ennen sairauksia, jolloin puhutaan ennaltaehkäisystä; sairaina, jolloin puhutaan hoidosta tai sitten puhutaan lastensuojelusta. Meidän on helppo puhua kansansairauksista, huostaanotoista ja niiden ehkäisystä, mutta missä on systeemiset, ihmisen kokonaisvaltaiseen kohtaamiseen liittyvät tavoitteet ja niiden mittarit, jotka pakottaisivat yhteiseen työhön, monialaiseen tiimityöhön? Aikuissosiaalityön asiakkaiden osalta ei pohjapapereissa ollut nostettu yhtään tavoitetta. Aikuinen on kuitenkin vanhempi, tuleva vanhempi, isovanhempi, mummo, setä, eno taikka kummi. Myös aikuisten palveluissa on tärkeää ennaltaehkäistä ja tarjota tukea riittävän varhain, sillä se vaikuttaa niin lasten tilanteisiin kuin kansansairauksien ehkäisyynkin. Puhumattakaan niistä tilanteista, joissa aikuinen tarvitsee erityistä tukea elämää kohdanneen kriisin, toimeentulon tai työllistymisen vaikeuden tai muun syyn takia.

Jo muutaman viikon jälkeen tässä vastuutehtävässä silmille hyökkäsi se, että aikuisten sosiaalipalvelut nähdään ikään kuin palliatiivisena, säilyttävänä hoitona. Sosiaalipalvelujen tarvitsijat eivät kuitenkaan ole juoppoja ja mielenvikaisia – he voivat olla keitä tahansa, joita elämässä on kohdannut tilanne, johon tarvitsee tukea ja muutosta. Talousvaikeudet ja erilaiset elämänkriisit voivat kohdata meitä kaikkia. Sosiaalityö ja -ohjaus on vahvasti muutostyötä.

Strategian toimeenpanon mittaristoihin ei ollut löydetty yhtään sosiaalipalveluja kuvaavaa mittaria. Tämä ei sinänsä yllättänyt, sillä eri tietojärjestelmien viidakoista ei kattavaa tietoa edes pysty koostamaan, vaikka tiedon tarve tunnistettaisiinkin. Jo ensimmäisten viikkojen aikana selvisi, että toimintatavat eivät kaikkialla mahdollista luotettavan tiedon tuottamista edes lakisääteisten määräaikojen toteutumisen seuraamiseksi. Palvelujärjestelmä on hajanainen, toimintakäytännöt erittäin kirjavat ja lain noudattamisen rajoja venytetään monessa kohtaa. Alussa mainitsemieni useimmiten kuulemiini lauseisiin voisi lisätä oman hokemani ”on se hyvä, että tuli hyvinvointialueuudistus”.

Kritiikki tiedon tuottamisesta ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö meillä olisi tietoa sosiaalipalvelujen asiakkaista ja siitä, miten palvelumme pystyvät vastaamaan tarpeisiin. Meillä on jokaisen asiakkaan mielipide käsissämme – kunhan kysymme sitä. Meillä on jokaisen sosiaalihuollon ammattilaisen kokemus ja näkemys käsillämme – kunhan keräämme siitä tietoa. Pidän ehdottoman tärkeänä ja jopa hyvinvointialueen strategian toimeenpanon kannalta välttämättömänä, että sosiaalinen raportointi otetaan vakavasti ja kattavasti käyttöön johtamisen tueksi. Siitä kertyvä tieto ei ole välttämättä samanlaista kuin sairaansijaraportointi mutta siitä saattaa saada äärimmäisen tärkeää tietoa niistä ilmiöistä, joihin meidän tulee tarttua saadaksemme strategian tavoitteet toteutetuiksi.

Miltä hyvinvointialueen ensi askeleet sosiaalisen johtamisen näkökulmasta siis tuntuvat? Haparoivilta, mutta eteenpäin meneviltä. Varovaisilta mutta jäljet jättäviltä. Sellaisilta, joita kannattaa seurata, joiden suunta on selvillä. Sosiaalisen tulee tulla huomatuksi.

Maria Päivänen
Toimialuejohtaja, Sosiaalipalvelut, Pirkanmaan hyvinvointialue
YTM, laillistettu sosiaalityöntekijä
eMBA
Harrastuksena kuntapolitiikka