Syksyinen järvimaisema.

Yhdistys

Hämeen sosiaaliturvayhdistys ry on viime vuosina aktivoinut toimintansa esim. järjestämällä vuosittain korkeatasoisia seminaareja näkökulmasta ”painavaa puhetta sosiaalisesta”. Vuosina 2015, 2016, 2018 ja 2019 järjestetyt seminaarit kiinnostivat kovasti toimijoita, ja osanotto seminaareihin oli runsas. Yhdistys sai toivomuksia samankaltaisten tapahtumien järjestämiseksi. Toiminnan kehittämistä ja tehostamista jatketaan eri tavoin, mutta samantyyppistä toimintaa painotetaan jatkossakin.

Yhdistys pyrkii toiminnallaan edistämään eri toimijoiden välistä yhteistyötä, aikaansaamaan moniäänistä keskustelua, ja painottaa kansalaisten äänen kuulemista. Keskiössä on vaikuttaminen sosiaali- ja terveyspolitiikkaan eri tasoilla. Hämeen sosiaaliturvayhdistys ry toimii yhteistyössä SOSTEN kanssa ja on mukana sosiaaliturvayhdistysten verkoston yhteistyössä ja vaikuttamisessa.

Hallitus

Hallituksen puheenjohtaja: Mervi Janhunen
Hallituksen varapuheenjohtaja: Maria Länsiö
Sihteeri: Maria Päivänen